Cinco séculos de exploración: Fondos cartográficos da Hispanic Society of America

Fundación CaixaGalicia, A Coruña, 2005

K31