Sorolla, Visión de España
  • Centro Cultural Bancaja, Valencia, 2007-2008
  • Museo de Bellas Artes, Seville, 2008; Museo Municipal, Málaga, 2008
  • Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao, 2008-2009
  • Museo Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona, 2009
  • Museo Nacional del Prado, Madrid, 2009
  • Centro Cultural Bancaja, Valencia, 2009-2010

A1805_SorollaVisiónValencia_new