Ruth Matilda Anderson: Fotografías de Galicia, 1924-1926

Centro Galego de Artes da Imaxe, A Coruña, 1998

Anderson 1057 NN 15630 Little girl Noya original neg corrected 2